دوره دوم از سری مسابقات کلوپ کبوتران آریوبرزن یاسوج در سال ۹۸_۹۹

مسلم براتی   ۰۵ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۱۴

بدینوسیله به استحضار کلیه دوستان و اعضا کلوپ آریوبرزن یاسوج می رساند که:
دوستان علاقمند جهت شرکت در این دوره از مسابقات با ارائه مدارک و حق عضویت سالانه خود در ابتدا به عضویت کلوپ درایند و درصورت تمایل به شرکت در این سری مسابقات با پرداخت ورودی این دوره که قبلا و طی جلسه ای که با اعضا قدیمی گرفته شده و مبلغ ورودی آن ۳۰۰۰۰۰ تومان میباشد خود و پرندگانشان را برای ای مسابقات آماده نمایند .
با کمال تشکر
مدیریت کلوپ کبوتران مسافتی آریوبرزن یاسوج
مهندس مسلم براتی